Jak dbać o kanalizację?

Maaark / Pixabay

Codziennie miliony litrów ścieków nieczystości z gospodarstw domowych oraz ulic odprowadzanych jest rurami kanalizacyjnymi do oczyszczalni. Jednym z najczęstszych rodzai awarii kanalizacji, jest zapchanie rur, co często skutkuje zalaniem mieszkań. Ważne są regularne czyszczenia rur kanalizacji. Rury podatne są na osadzenie się zawiesin, co przyczynia się do zmniejszenia ich przepustowości.

Konsekwencje zatoru w rurach

Oczyszczenie kanalizacji ma za zadanie usunięcie wszelkiego rodzaju osadów, stanowiących zaporę dla napływających ścieków. Firmy zajmujące się oczyszczaniem ścieków prowadzą profilaktyczne oczyszczanie rur raz lub dwa razy w roku. Oczyszczanie rur kanalizacyjnych polega na wyczyszczenie odcinków rur oraz studzienek i odpływów kanalizacyjnych. Poprzez tego typu zabiegi można pozbyć się osadów i zatorów, przywrócić pełność sprawność odpływu ścieków. Warto wiedzieć, jakie mogą być konsekwencji nieregularnego oczyszczenia kanalizacja. Zaniedbania w czyszczeniu kanalizacji prowadzą do zmniejszenia drożności rur, przez wydziela się nieprzyjemny zapach. Zalegające osady w rurach mogą powodować niszczenia materiału, z którego wykonane są rury. Warto co jakiś czas zadbać również o czyszczenia swoich syfonów w domach za pomocą domowych środków lub dostępnych substancji chemicznych takich jak np. kret.

Sposoby oczyszczania kanalizacji

Istnieją dwa sposoby czyszczenia kanalizacji: chemiczny i mechaniczny. Chemiczne udrożnianie rur nie można przeprowadzać zbyt często, ponieważ może uszkodzić rury. Mechaniczne czyszczenia kanalizacji przeprowadza się za pomocą specjalnych urządzeń np. spiral. Wszystko zależy do rozmiaru i rodzaju rur. Domową kanalizację możemy wyczyścić samemu, jednak nie zawsze jest to skuteczne, wtedy musimy skorzystać z pomocy fachowca.

Czynniki wpływające na zatory w kanalizacji.

Zatory w rurach kanalizacyjnych do długi i złożony proces. Przyczyną problemów z odpływem ścieków mogą być błędy podczas projektowania. Niewłaściwa separacja również ma wpływ na powstanie zatorów w kanalizacji. Niewłaściwe i bez myślne działania użytkowników gospodarstw dom owych mają znaczny wpływ na awarie kanalizacji.W domkach jednorodzinny instalacje kanalizacyjne mają układ grawitacyjny, ścieki spływają pod własnym ciężarem. Jednak aby taki spływ mógł być swobodny, należy zadbać o właściwe ułożenie przewodów ze spadkiem, zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza. Spadek musi zostać wykonany na całej długości przewodów poziomych zgodnie z kierunek spływem zanieczyszczeń. Odpowiednie napowietrzenie zapewnia ochronę przed wystąpieniem podciśnienia, które może powodować wytrącenie części zanieczyszczeń.
Warto zadbać o stan swoich rur w mieszkaniu, regularnie profilaktycznie je przeczyszczać.

Więcej na https://ofma.pl/oferta/czyszczenie-kanalizacji-mechaniczne/