Tłumaczenie dokumentów

tookapic / Pixabay

W wielu przypadkach konieczne jest tłumaczenie różnego rodzaju pism i dokumentów. W wielu sprawach prawnych lub urzędowych potrzebny jest tłumacz przysięgły Myślenice. Warto wiedzieć jak jest różnica między zwykłym tłumaczem a tłumaczem przysięgłym.

Tłumaczenia przysięgłe

Przekład każdego tekstu z innego języka powinien być zawsze wykonany rzetelnie. Jednak różnica między tłumaczem a tłumaczem przysięgłym polega na odpowiedzialności tłumaczącego. Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba po spełnieniu określonych wymagań, posiadająca uprawnienia. Aby zostać zwykłym tłumaczem,potrzebna jest biegła znajomość języka obcego w mowie i piśmie.

Jeśli potrzebujesz przekładu jakiejś broszury, artykułu książki wystarczy skorzystanie z usług zwykłego tłumacza. W przypadki, kiedy potrzebujesz tłumaczenia jakiegoś dokumentu urzędowego np. aktu małżeństwa, testamentu, świadectwa szkolnego, dokumenty pojazdu, akt własności itd. trzeba się udać do przysięgłego tłumacza, z odpowiednimi kwalifikacjami, zajmującymi się pismami urzędowymi. Jego praca ma wartość urzędową, dzięki specjalnej pieczęci. Taka pieczęć powinna znaleźć się na każdej stronie przetłumaczonego tekstu oraz informacja czy została stworzona za podstawie oryginału, czy odpisu dokumentu.Tłumacz przysięgły zalicza się do zawodów zaufania publicznego. Pieczęć, która zostaje przez niego opatrzona na dokumencie, zawiera imię i nazwisko tłumacza oraz stanowi zapewnienie, że tłumacz przysięgły zatwierdza prawdziwość tłumaczenia pod groźbą odpowiedzialności cywilnej. W przypadku, gdy klient poniesie straty związane z błędem popełnionym przez tłumacza, ma prawo dochodzić roszczeń finansowych od tłumacza. Nieprawidłowe i nienależyte wykonanie obowiązków przez tłumacza przysięgłego może skutkować utratą możliwości wykonywania zawodu.

Kto może być tłumaczem przysięgłym

Aby zostać tłumaczem przysięgłym nie wystarczy jedynie doskonała znajomość języka. Tak osoba powinna znać dobrze język polski. Musi być obywatelem polskim lub krajów członkowskich UE. Tłumacz przysięgły winien mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może to być osoba mająca wyrok za umyślne przestępstwa, przestępstwa skarbowe lub nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Kandydat wypada, aby miał minimum tytuł magistra. Obowiązkowo musi zadać egzamin na tłumacza przysięgłego.
Po spełnieniu wymagań kandydat zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, otrzymuje swoją pieczęć.

Tłumacz przysięgły jej konieczny w przypadku translacji spraw urzędowych, które mają moc prawną. Wszystkie dokumenty do okazania w urzędzie muszą być przetłumaczone przez przysięgłego tłumacza. Przed wyborem takiego tłumacz, warto poznać opinie na jego temat, czy klienci są zadowolenie z jego usług.